یاوران بنیاد خیریه ی برکت مهر:

گروه طراحی کراپ

موسسه آموزشی و کار آفرینی هدی چرم 

سفیران بنیاد خیریه ی یاران برکت مهر:

مهناز افشار                      

بهاره رهنما

 

طراحانِ ساین و لوگو بنیاد خیریه ی یاران برکت مهر:

پژمان رحیمی زاده، طراحِ ساینِ فرشته ی یارانِ برکتِ مهر

رضا عابدینی، طراح لوگو یارانِ برکتِ مهر

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان