جذب حامیان حقیقی:

خیرین و یاورانی که مایلند به عنوان حامی در ارائه خدمات مختلف به بنیاد شرکت نمایند می توانند فرم حامیان را از وب سایت بنیاد دانلود نموده و پس از تکمیل، به واحد حامیان و امور خیرین موسسه ارائه نمایند تا این موسسه از حمایت مالی، خدمات و دانش این یاوران بهره مند گردد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر علاقه مندان می توانند با واحد حامیان و امور خیرین ارتباط بر قرار نمایند تا راهنمایی کامل توسط کارشناسان جذب حامیان ارائه گردد.

 

جذب حامیان حقوقی:

با توجه به مقوله وزین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان هایی که تمایل به حمایت مالی و یا ارائه خدمات مختلف با هدف حمایت از زنان نان آور دارند می توانند بسته های حمایتی مختلف بنیاد را بررسی و در صورت تمایل با این واحد ارتباط برقرار فرمایند تا اطلاعات کامل توسط کارشناسان جذب حامیان حقوقی ارائه گردد.

 

طرح ها و برنامه های درآمدزا و اسپانسرها:

خیرین یا شرکت ها و سازمان هایی که با ارائه طرح و برنامه ریزی های در آمد زا- توانایی برگزاری مراسم مختلف - خواستار ارائه کمک می باشند می توانند با شماره تلفن های بنیاد تماس گرفته و با واحد طرح ها و برنامه های درآمدزا ارتباط برقرار نمایند تا اطلاعات لازم توسط کارشناسان مربوطه ارائه گردد.

 

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان