• ایجاد اشتغال در مناطق محروم و آسیب دیده جهت بانوان سرپرست خانوار .

• جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان خانواده های کم درآمد.

• ایجاد اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر.

• ایجاد تعامل میان هنرمندان و فرهنگیان و ایجاد فضای فرهنگی و هنری برای اقشار آسیب پذیر خصوصا بانوان و کودکان.

• ایجاد بازارچه های فروش و نمایشگاه جهت ارائه دست آورد های بانوان کارآفرین.

• حمایت از بانوان سرپرست خانوار با تعامل و همیاری خیریه های مرتبط.

لازم به ذکر است بنیاد خیریه ی یاران برکت مهر در نظر دارد تا با همت بنیان گذاران این خیریه و همیاری و همدلی دیگر خیرین اقدام به خرید مکانی جهت آموزشگاه و کارگاه مددجویان و دیگر علاقمندان به رشته های هنری و صنایع دستیِ مرتبط با مشاغلِ آتیِ مددجویان نماید.

 

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان