خیرین و حامیان بنیاد خیریه ی یاران برکت مهر امکان یاری رسانی در زمینه کمک های غیر نقدی به مددجویان تحت پوشش را به موسسه خواهند داشت. نیکوکاران در صورت کمک رسانی در موردی با دفتر موسسه ارتباط برقرار نمایند.

برای تجهیز مکانی که جهت کارگاه آموزشی و اشتغال در اختیار خواهیم گرفت اقلام زیر نیاز داریم.

1- ده دستگاه کامپیوتر

2- ده عدد چرخ خیاطی

3- پنج عدد چرخ سر دوز

4- ده عدد ماشین بافندگی

5- مایحتاج مصرفی کارگاه های آموزشی

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان