مددکاری:

وظایف واحد مددکاری در بنیاد خیریه یاران برکت مهر

بررسی و تشخیص و ارزیابی مشکلات آنان از طریق مصاحبه با مددجو و خانواده، چگونگی روند و نیاز آموزشی و اشتغال از طریق مددکاران مرکز و درصورت لزوم بازدید از منزل، پرداخت سهم هزینه های آموزشی و ملزومات اولیه ی شروع به کار، براساس نیاز  و... پرداخت اقلام غیرنقدی شامل مواد غذائی و وسایل مورد نیاز از قبیل پوشاک و... ارزیابی مشکلات مددجو و ارائه مشاوره و راهنمائی جهت دریافت کمک از سایر مراکز خیریه برای پیشبرد بهتر روند زندگی

 

کمک هزینه ی تحصیلی:

 بنیاد خیریه یاران برکت مهر علاوه بر حمایت وکمک های آموزش و اشتغال، اقدامات موثر دیگری را هم به انجام می رساند.

از جمله:

حمایت از فرزندانی که به لحاظ بروز مشکلات اقتصادی در خانواده شان امکان ادامه تحصیل را از دست می دهند.

این فرزندان بر اساس بررسی و شناخت دقیق واحد مددکاری معرفی می شوند و فرآیند حمایت از ادامه تحصیل فرزندان به ترتیب زیر صورت می پذیرد:

شناسایی فرزندانی که والدین آنها، تحت پوشش حمایت های خیریه برکت یا دیگر موسسات خیریه تحت پوشش قرار گرفته اند. جذب پشتیبانی های انسان های خیر اندیش و نیکوکار برای حمایت از امکان تحصیل فرزندان شناخته شده. انجام رسیدگی های موثر برای حصول اطمینان از موفقیت تحصیل فرزندان تحت پوشش. اعلام وضعیت پیشرفت تحصیلی فرزندان به پشتیبان های نیکوکار. تدارک اقدامات و امکانات لازم برای توسعه و ادامه ی تحصیل فرزندان.

 

مشارکت در پروژه های اشتغال زایی

خیرین و یاوران بزرگواری که تمایل به حمایت مالی و یا همکاری در ارائه خدمات تخصصی فنی در زمینه اشتغال دارند می توانند در صورت درخواست، شرح پروژه های مختلف را دریافت و پس از بررسی نوع کمک خود را اعلام فرمایند.

درصورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ها و ایمیل موسسه تماس حاصل فرمایید.

                                   

مشارکت در پروژه های آموزشی

 خیرین و یاوران بزرگواری که تمایل به حمایت مالی و یا همکاری در ارائه خدمات تخصصی فنی در زمینه اشتغال دارند می توانند در صورت درخواست، شرح پروژه های مختلف را دریافت و پس از بررسی نوع کمک خود را اعلام فرمایند. درصورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ها و ایمیل موسسه تماس حاصل فرمایید

 

 

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان